تبلیغات
کوره راه - برای آزادی
برای آزادی
آزادی

بر آیه های خوش آهنگ سرزمین مان ایران

برقص! یادگارِ شبآهنگ های خیال

به تن ردای تلخِ عزای عزیزان است

در آتش سوزان شعر های محال

 دوباره این تویی "از خون برآمده سبز"

دوباره هم دست می شود کوچه با فریاد

طلوع عشق تو در کوچگاه سرد سحر

رها کند این روح رنج برده، از کمند زمان

بر آشیان کبوتران خاکً خفته سایه بزن

که تا جوانه زند دل، ز یاد هم پرواز.